บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด

รับทำบัญชี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้มีความรู้ความชำนาญ
และประสบการณ์ยาวนาน "บริการด้วยใจ ราคายุติธรรม"

เกี่ยวกับเรา

รับทำบัญชีราคาไม่แพง และรับจดทะเบียนบริษัท ครบจบทุกขั้นตอนที่ ดิไอ อย่างมีระบบ ดำเนินงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานบัญชีโดยเฉพาะ ที่ สนง.ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ รับทำบัญชีราคาไม่แพง บัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาประหยัด
บริการรับทำบัญชีราคาไม่แพง
**ค่าบริการรับทำบัญชีเริ่มต้น 1,500 บาท ราคาไม่แพง ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของธุรกิจว่ากิจการท่านลูกค้าต้องจัดทำบัญชี stock หรือไม่ (กรณีกิจการของท่านเพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ-มีเอกสารปริมาณน้อย ทางดิไอ จะคิดค่าบริการในอัตราพิเศษค่ะ รับทำบัญชีราคาไม่แพง ในราคาที่ทุกธุรกิจสามารถใช้บริการได้อย่างสบายๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ปานกลาง ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ และมีหน่วย stock สินค้าจำนวนมาก
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด โดยดิไอ การบัญชีและธุรกิจ
รับทำบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนบริษัทราคาประหยัด ในภาวะต้นทุนการจ้างพนักงานที่สูงเช่นปัจจุบัน การเลือก สำนักงานบัญชีที่มีความรับผิดชอบ จะทำให้กิจการของท่านลดภาระและลดค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งกิจการของท่านลูกค้าที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ จะทำให้กิจการของท่านควบคุมและบริหารต้นทุนการบริหารจัดการได้คล่องขึ้น
โปรแกรมสำหรับบริการรับทำบัญชีราคาไม่แพง
รับทำบัญชีราคาไม่แพง พร้อมใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์สำหรับทำบัญชี ทางสนง.บัญชีดิไอ จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม (Software) ที่มีมาตรฐาน มีลิขสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้อง ระบบ ERP รองรับกิจการของท่านตามขนาดขององค์กร โปรแกรม (Software CSM) สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลปริมาณมาก โดยข้อมูลจะส่งผ่านทาง Internet แบบ Real-time เมื่อทางสำนักงานบัญชีคีย์ข้อมูล ท่านลูกค้าสามารถเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลบัญชีได้ทันที
  เขตพื้นที่ให้บริการ รับจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก. บริการรวดเร็ว โดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ และทั่วประเทศ
จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน หจก.ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน?? (กรณีงานเร่งด่วนประมาณ 1-3 วัน)
โปรโมชั่นสำหรับบริษัทเพิ่งเปิดกิจการ
ฟรี!! ค่าบริการจัดทำยื่นภาษีเดือนแรก **สำหรับท่านลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งกับเรากรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะ
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการดิไอ
 จัด ทำวางแผนด้านภาษี อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงหากถูกสรรพากรประเมิน หรือเชิญพบ
  ดำเนินการยื่นภาษีตามกำหนดเวลาทั้งปีให้กับท่าน ทำให้ท่านไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับ หรือโดนสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลัง
  สำนักงานบัญชีหรือคนรับทำบัญชีที่ท่านใช้บริการอยู่ สร้างปัญหาให้กับท่านไม่รับผิดชอบ ทิ้งงานและทำเอกสารหาย
  รับเงินค่าภาษีจากท่านแล้วไม่นำส่งสรรพากร,ไม่เคยเห็นใบเสร็จการชำระภาษี จนกระทั่งท่านทราบภายหลัง
  จากกรณีปัญหาที่ท่านลูกค้าประสบปัญหา เช่น การรับค่าภาษีแล้วมิได้นำไปชำระให้สรรพากรนั้น ทางสนง.บัญชีดิไอ เราจึงเน้นวิธีการยื่นและชำระภาษี โดยชำระภาษีผ่านระบบ online เป็นหลักให้กับท่านลูกค้า เพื่อให้ท่านลูกค้ามั่นใจ และตรวจสอบการชำระภาษีได้ทันท่วงทีภายใน 1 วัน นับจากวันชำระเงินแล้ว ข้อดีคือสามารถตรวจสอบการชำระภาษีทุกรายการย้อนหลังได้ถึง1-3 ปี บนระบบ online ของกรมสรรพากร ด้วยวิธีง่ายๆ ได้ด้วยตัวท่านเอง ตลอดเวลา ตั้งแต่ 6.00น.-22.00 ของทุกวัน
****ดิไอ จึงกล้าการันตีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจกว่า 10 ปี จึงทำให้ดิไอได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา***
  กรณีท่านลูกค้าได้รับหนังสือเชิญพบจากราชการ เช่น กรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม เราจะมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและไปพบสรรพากรเพื่อชี้แจงแทนท่านลูกค้า
  เป็นการผลักภาระอันน่าปวดหัวในงานบัญชี,ภาษี,ประกันสังคม ทำให้ท่านมีเวลาเหลือบริหาร งานด้านอื่นของกิจการ
  ลดค่าใช้จ่ายพนักงานบัญชีประจำ (พนักงานเข้าออกบ่อย ขาดความต่อเนื่อง) การจ้างสนง.บัญชี จึงมีความคุ้มค่ากว่า

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด The i accounting & Business Co.,Ltd. (ชื่อเดิม บจ.ดิไอกรุ๊ปตรวจสอบและการบัญชี) รับทำบัญชี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่ ปี 2543 เป็นต้นมา พร้อมให้คำปรึกษาด้านบัญชี,ภาษี,สอบบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ด้วยความถูกต้อง รอบคอบตามหลักกฎหมาย โดยผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ซึ่งเป็นจรรยาบรรณในวิชาชีพของเรา "บริการด้วยใจ ราคายุติธรรม"
บริการอื่นๆด้านบัญชี
 จัดทำบัญชี ยื่นแบบภาษีรายเดือน เช่น ภงด.1,3,53 (ภาษีหักณที่จ่าย) ตามกำหนดเวลา
  จัดทำบัญชี ยื่นแบบ ภพ.30(ภาษีซื้อ-ขาย) รายเดือน ตามกำหนดเวลา ด้วยความถูกต้อง
  จัดทำประมาณการ ยื่นแบบภาษี ภงด.51(ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี) ตามกำหนดเวลา
  จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ครบตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี เช่น บัญชี รับ-จ่าย,บัญชีแยกประเภท,บัญชีสต็อกสินค้า
  ให้คำปรึกษา,คำแนะนำกับกิจการ ด้านบัญชี ภาษีอากร กรณีติดปัญหาหรือการจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องในแต่ละรอบเดือน
  วางแผนบัญชี ภาษีอากร เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด ถูกต้องตามเกณฑ์กรมสรรพากร โดยไม่โดนภาษีย้อนหลัง
  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีของกิจการท่าน ตามกฎหมาย "สภาวิชาชีพบัญชี
  พบเจ้าพนักงานสรรพากร หรือ หน่วยงานของราชการ กรณีโดนเชิญพบเพื่อชี้แจงตรวจสอบเอกสารบัญชีเป็นกรณีๆไป
บริการด้านประกันสังคม

  จัดทำและนำยื่นแบบประกันสังคมรายเดือน ส่งสมทบ (สปส.1-10) ตามกำหนดเวลา
  จัดทำและยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน ที่มีการเข้า-ออกของพนักงาน ตามกำหนดเวลา
  จัดทำและยื่นแบบประเมินกองทุนทดแทน (กท.20) สรุปค่าจ้างประจำปีตามกำหนด ตามกำหนดเวลา
  ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านประกันสังคม
  พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จัดเตรียมเอกสารด้านทะเบียนบัญชีเงินเดือน,เรื่องอื่นๆ เพื่อชี้แจงกรณีมีจดหมายเชิญพบ


29 กันยายน 2563

ผู้ชม 4703 ครั้ง

Engine by shopup.com